Wszystkich uczestników projektu „Eko – energia w gminach Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice” zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu, które odbędzie się w dniu 9 lutego (piątek) o godz. 17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej. W spotkaniu uczestniczył będzie specjalista z zakresu odnawialnych źródeł energii, który postara się odpowiedzieć na wszelkie pojawiające się do tej pory pytania dotyczące planowanego montażu instalacji.    
Na spotkanie zapraszamy również osoby, które składały wnioski na listę rezerwową. Na chwilę obecną wszystkie te osoby zostały zakwalifikowane do programu. W najbliższych dniach zostanie u nich przeprowadzona weryfikacja techniczna pod kątem możliwości montażu wybranych instalacji. Wysłane będą również umowy z zakreśloną datą wpłaty wkładu własnego. W związku z tym prosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków pieniężnych na pokrycie wymaganych wkładów.