W związku z aktualizacją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) zachodzi konieczność konsultacji z mieszkańcami wszystkich planowanych przedsięwzięć. Zaproponowane przez Wody Polskie rozwiązania polegają na budowie polderów, budowie i modernizacji wałów na obszarze całej Naszej Gminy. Temat podobnych działań konsultowany był w 2012 r., jednakże obecne plany zawierają dodatkowe elementy, dlatego też przedkładamy Państwu przygotowany plan działań w celu zapoznania się i wniesienia uwag, tak by wypracować wspólne stanowisko w tym zakresie.

Wszystkie niezbędne informacje na temat opracowanych koncepcji znajdziecie Państwo na stronie: https://stoppowodzi.pl (zakładka: Konsultacje społeczne projektów a PZRP). Na powyższej stronie dostępne są również mapy działań w pełni obrazujące planowane przedsięwzięcia.

Po kliknięciu w link: https://experience.arcgis.com/experience/489e23aac30d4c3a84c3d53d76b4ed35 w okienku „Wybór obiektów na podstawie atrybutów” należy w polu „puste” wybrać „region wodny Górnej-Zachodniej Wisły” i kliknąć „zastosuj”, następnie powiększając obraz będziecie Państwo mogli zobaczyć zaplanowane działania dotyczące obszaru Gminy Borowa.

Jednym z kluczowych elementów udziału społeczeństwa w aktualizacji PZRP jest możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów. Jest to możliwe poprzez specjalny formularz zamieszczony na stronie https://stoppowodzi.pl/konsultacje

Formularz do pobrania oraz instrukcja wypełniania formularza: https://stoppowodzi.pl/materialy-wspierajace-konsultacje-spoleczne
 
Uwagi i wnioski do projektów aktualizacji PZRP można składać do 22 czerwca 2021 r. na kilka sposobów:

  • wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
  • pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa
  • ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej III piętro, pok. 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Władze Gminy Borowa chcą skonsultować z mieszkańcami zaplanowane przez Wody Polskie działania dotyczące Gminy Borowa obejmujące m.in. budowę polderów zalewowych i innych rozwiązań, dlatego też bierzemy pod uwagę zorganizowanie do końca maja 2021 r. spotkań indywidualnych jak również spotkań w gronie zainteresowanych tematem w celu omówienia uwag i propozycji.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia, zebrania odbędą się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 
Wszelkie uwagi mogą Państwo wnosić również w formie pisemnej do Urzędu Gminy Borowa lub przesyłając je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po konsultacjach Gmina Borowa przedstawi stanowisko mieszkańców do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi koncepcjami i wzięcia udziału w spotkaniach dla wypracowania wspólnego stanowiska w tak ważnej dla Naszej Gminy sprawie związanej z ochroną przeciwpowodziową.