15 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Gminy Borowa.

W spotkaniu wzięli udział: lek. med. Bogdan Leyko - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medi Centr" s.c. w Mielcu, Monika Jagusiak - Kierownik Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej, Stanisław Mieszkowski - Wójt Gminy Borowa, Sławomir Sidur - Wójt Gminy Czermin, Mieczysław Wiącek - Przewodniczący Rady Gminy Borowa, Robert Myjak - Sekretarz Gminy Borowa, Norbert Stala - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu wraz z członkami Komisji, radni i sołtysi sołectw: Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Surowa, sołtysi wsi Otałęż i Wola Otałęska.

Powodem zwołania spotkania było ograniczenie od 1 stycznia 2022 r. prowadzenia działalności leczniczej przez NZOZ "Medi Centr" w miejscowości Górki w zakresie prowadzenia gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

"Osiągnąłem wiek emerytalny i po prostu nie mam siły pracować po 10-12 godzin dziennie. (...) Znalezienie lekarza do współpracy graniczy z cudem.(...) Podjąłem decyzję, że zostaję w Mielcu (...)." - powiedział B.Leyko.

Jedyną możliwością kontynuowania działalności w zakresie prowadzenia gabinetu lekarza POZ przez NZOZ "Medi Centr" jest znalezienie i zatrudnienie lekarza, co do tej pory mimo sporych wysiłków i starań zakończyło się niepowodzeniem.
W ośrodku zdrowia w Górkach pozostanie jednak gabinet pielęgniarki.

Wszyscy pacjenci, którzy wyrażą dalszą chęć korzystania z usług opieki lekarskiej lek. med. B. Leyko będą mogli to zrobić w przychodni NZOZ "Medi Centr" w Mielcu.
 
Pozostali będą mogli się przepisać i wybrać lekarza w  GSP ZOZ w Borowej - zadeklarowała M. Jagusiak - Kierownik GSP ZOZ w Borowej.

Przypominamy również, że osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo wyboru lekarza w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja.