W związku z zaistniałą sytuacją w Gminie Borowa został wprowadzony całodobowy dyżur pogotowia przeciwpowodziowego pod numerami tel. 17 581 55 21, 17 581 55 82.

 

Ćwiczenia obronne nt.: „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”
Ćwiczenia rozpoczęły się w dniu 16 maja r. o godz. 7.30 uruchomieniem Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Borowa. O godz. 9.21 z WKU w Mielcu otrzymano zakodowany sygnał do rozwinięcia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej. Natomiast minutę później (aplikacyjnie) ilość dokumentów powołania, które należy przekazać żołnierzom rezerwy.
Następnie Kierownik Ćwiczenia – Wójt Gminy Borowa, przedstawił krótką informację z realizacji zadań etapu przygotowawczego i ogólną sytuację polityczno-militarną, sytuację w województwie podkarpackim oraz sytuację na terenie gminy Borowa. Zwołane zostało posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W związku z trudną sytuacją powodziową w powiecie i gminie, Wójt po konsultacji ze Starostą Powiatu Mieleckiego, przedstawieniu wniosków od członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydał decyzję a w ślad za nią zarządzenie w sprawie kierowania reagowaniem na znacznym obszarze Gminy Borowa – wprowadzenia alarmu powodziowego.

Zgodnie z Planem działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu na 2019 r. informuję, że dnia 22 maja 2019 roku zostanie przeprowadzony trening Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej w którym wezmą udział: Starostwo Powiatowe w Mielcu i wszystkie Urzędy Gmin powiatu mieleckiego.
Temat Treningu: „Sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów powołania w relacji WKU Mielec – Starostwo Powiatowe w Mielcu i Urzędy Gmin z terenu administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu”.

Stanisław Mieszkowski
Wójt Gminy Borowa

15 maja 2019 r. w Borowej odbyła się akcja ratowania 3 piskląt i 2 jaj bocianich. Od dnia 10 maja w gnieździe wysiadywał jeden bocian, który najprawdopodobniej nic nie jadł, co za tym idzie nie był w stanie wykarmić piskląt. Drugi dorosły bocian odleciał i nie powracał do gniazda. Zdaniem obserwatorów mających w tej dziedzinie doświadczenie małe pisklęta nie miały w tym wypadku szans na przeżycie, ponieważ jeden rodzic nie jest w stanie wychować kilkudniowych piskląt. Bociany dzielą swoje role jeden zostaje, aby chronić młode przed słońcem i deszczem oraz drapieżnikami, a drugi w tym czasie zdobywa pokarm.

Gdyby nie pomoc ludzi los bociana i piskląt nie malowałby się w różowych barwach. Całe szczęście w godzinach popołudniowych 15 maja rozpoczęła się akcja ratunkowa. W Borowej pojawił się Pan Dawid Wojtaszek mieszkaniec Mielca – prowadzący akcję wraz z przyjaciółmi z Gabinetu Weterynaryjnego "Na Peronie" w Mielcu oraz Firma KTW Konrad Wiącek, którzy wspólnymi siłami rozpoczęli akcję ratowniczą.

Dzięki użyciu sprzętu wyposażonego w specjalny wysięgnik ratownikom udało się dotrzeć do gniazda. W czasie zbliżania się ratowników bocian będący w gnieździe odleciał i szybował wokół gniazda, obserwując czy nie dzieje się żadna krzywda pisklętom. Ratownicy przenieśli trzy pisklęta i dwa jaja do samochodu, gdzie była odpowiednia temperatura, pisklęta zostały nakarmione drobiowymi sercami. Warto zaznaczyć, iż ratownicy nie zostawili wyczerpanego rodzica podrzucając mu pożywienie. Gdyby nie akcja ratowania w następnej dobie pisklęta zaczęłyby padać z głodu, to samo działo by się z kolejnymi wykluwającymi się młodymi.

Małe pisklęta i dwa jaja zostały przewiezione do Kozubszczyzny położonej w województwie lubelskim gdzie działa Stowarzyszenie "Szansa dla Bociana”. Dwa jaja z których lada dzień mogą wykluć się pisklęta zostały włożone do inkubatora, natomiast młode przebywają w pomieszczeniu pod specjalną lampą tzw. kwoką, która zapewnia im odpowiednią temperaturę. W ośrodku są karmione co 2-3 godziny rozdrobnionym pokarmem - mięsem z kurczaka (serduszka, żołądki, udka).
Gdy pisklęta podrosną zostaną zaobrączkowane.

Zachęcamy do wsparcia działalności „Stowarzyszenie Szansa dla Bociana”
Bank Zachodni WBK
Nr konta: 89 1090 2688 0000 0001 3317 0991
tytułem: pomoc bocianom
bądź
Paypal- szybkie płatności internetowe- http://paypal.me/SZANSADLABOCIANA

Zgodnie z zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Borowa z dnia 05 marca 2019 roku oraz "Planem Szkolenia Obronnego Gminy Borowa na 2019 rok" - 16 maja 2019 roku w godzinach 7:30 – 16:30 zostaną przeprowadzone ćwiczenia obronne Gminy Borowa nt. "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w realizacji zadań operacyjnych  w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie przygotowania wydzielonych zespołów Urzędu Gminy Borowa do sprawnego funkcjonowania i działania w każdych warunkach operacyjnych, doskonalenie współpracy i współdziałania różnych jednostek organizacyjnych w czasie trwania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, a także dla lokalnej społeczności.