Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Borowa z dnia 9 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana czasu pracy Urzędu Gminy Borowa. Od dnia 1 lutego 2019 roku Urząd czynny będzie:

  • poniedziałek 07:30–16:30
  • wtorek 07:30–15:30
  • środa 07:30–15:30
  • czwartek 07:30–15:30
  • piątek 07:30–14:30

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wprowadzeniem przez Parlament dnia wolnego 12 listopada 2018 r. wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników dla mieszkańców Woli Pławskiej, Orłowa, Pława oraz Borowej od nr 1-65 i od nr 420 do końca przewidziany harmonogramem wywozu na dzień 12.11.2018 r. (poniedziałek) zostanie wykonany w dniu 17.11.2018 r. (sobota).

Uprzejmie prosimy o wystawienie pojemników do wywozu do godz. 7.00.

Sadzenie drzew

W październiku 2018 roku zgodnie z wytycznymi Instytutu Pamięci Narodowej został wyremontowany pomnik upamiętniający ofiary bombardowania dokonanego w 1944 roku przez Niemców oraz obelisk ku czci ofiar II wojny światowej poległych w latach 1939-1945 w miejscowości Borowa. Koszt robót 36 203,99 zł.

Minął drugi rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi w składzie Andrzej Magdziak – lider, Urszula Jędrzejowska, Barbara Magdziak, Marian Taran, Ryszard Sapała, Magdalena Skop, Elżbieta Twardy realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie placu zabaw o nowe elementy oraz rozszerzenie funkcjonalności i możliwości obiektu poprzez budowę wiaty jako infrastruktury pozwalającej na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców”. W 2018 roku do Programu zgłosiło się 87 gmin, ubiegając się o pomoc finansową rzędu 857 tysięcy złotych. Kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań w 2018 roku to ok. 680 tysięcy złotych, co pozwoliło na podpisanie 68 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Nasz wniosek uplasował się na 50 miejscu.
W październiku 2018 roku zakończyła się modernizacja placu zabaw, zainstalowano nowe zabawki i huśtawki dla najmłodszych. Powstało również miejsce do wspólnego biesiadowania co przyczyni się do integracji społeczności naszej wsi.