10 czerwca 2022 r. oddano do użytku boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Borowej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Małgorzata Jarosińska-JedynakSekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Radosław Wiatr II Wicewojewoda Podkarpacki, Małgorzata Rauch  – Podkarpacki Kurator Oświaty, posłowie na na Sejm RP: Zbigniew Chmielowiec i Fryderyk Kapinos, Bogusław Rybacki - Prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec, Jacek Nowak - Burmistrz Połańca, Joanna DuszkiewiczDyrektor Biura Poselskiego Europosła Tomasza Poręby, samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy, sponsorzy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Borowa oraz jednostek, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Inwestycja objęła budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 20 m x 40 m, budowę dwufunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej, wykonanie odwodnienia terenu, budowę zaplecza higieniczno-sanitarnego, wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu w ławki, kosze i stojaki na rowery, wykonanie monitoringu wizyjnego.

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 tys. zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie prawie 550 tys. zł. Tym samym wkład finansowy gminy wyniósł nieco ponad 160 tys. zł, czyli jedynie 14% wartości całej inwestycji.

 

 

Relacje: TVP3 Rzeszów, hej.mielec.pl, korso.pl, wcj24.pl, leliwa.pl

Gmina Borowa otrzymała ponad 9,5 mln zł w ramach II edycji Funduszu Inwestycji Strategicznych.
Na przebudowę i modernizację dróg gminnych uzyskaliśmy 8 mln 283 tys. zł.
Nawierzchnię asfaltową planujemy wykonać na kilkudziesięciu odcinkach dróg gminnych w każdym sołectwie, a łączna ich długość to ponad 25 km  Wybudowany zostanie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dofinansowanie tej inwestycji  to kwota 1 mln 302 tys. z.

 

W dniu 1 czerwca 2022 r. w GSP ZOZ w Borowej odbyło się uroczyste otwarcie poradni kardiologicznej.
Gmina dofinansowała poradnię kwotą 50 000 zł na zakup aparatu ultrasonograficznego służącego do badania echa serca.
Poradnia czynna będzie 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach: 11:30 - 15:30.
Z poradni kardiologicznej mogą korzystać wszyscy pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 534 048 450.

Więcej informacji:

https://rzeszow.tvp.pl/60517111/gmina-borowa-kolo-mielca-ma-juz-wlasna-poradnie-kardiologiczna

https://hej.mielec.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/586_borowa/69732_nowa-poradnia-kardiologiczna-na-nfz-w-powiecie-mieleckim.html

https://wcj24.pl/gmina-borowa-ma-wlasna-poradnie-kardiologiczna-foto-video/

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Bądź pozytywny dla klimatu.Ziemia Ci podziękuje."

 

W dniach 24-26 maja 2022 r.  organizowana będzie zbiórka odpadów budowlanych, takich jak: styropian, okna, czysty gruz budowlany.

Odpady należy dowieźć do punktu, znajdującego się na terenie byłego składowiska odpadów w Borowej, w godz. 12.00-18.00.

WYŁADUNEK ODPADÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE!!!

Warunkiem przyjęcia odpadów jest wcześniejsze zgłoszenie rodzaju odpadów i ich orientacyjnej ilości. Zgłoszenia należy dokonać do poniedziałku 23 maja 2022 r. do godz. 14.00.

Więcej informacji pod nr tel.: 175810321 wew. 20.

UWAGA!
Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz po zweryfikowaniu bieżących płatności opłaty za odpady komunalne.