Ćwiczenia obronne nt.: „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”
Ćwiczenia rozpoczęły się w dniu 16 maja r. o godz. 7.30 uruchomieniem Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Borowa. O godz. 9.21 z WKU w Mielcu otrzymano zakodowany sygnał do rozwinięcia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej. Natomiast minutę później (aplikacyjnie) ilość dokumentów powołania, które należy przekazać żołnierzom rezerwy.
Następnie Kierownik Ćwiczenia – Wójt Gminy Borowa, przedstawił krótką informację z realizacji zadań etapu przygotowawczego i ogólną sytuację polityczno-militarną, sytuację w województwie podkarpackim oraz sytuację na terenie gminy Borowa. Zwołane zostało posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W związku z trudną sytuacją powodziową w powiecie i gminie, Wójt po konsultacji ze Starostą Powiatu Mieleckiego, przedstawieniu wniosków od członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydał decyzję a w ślad za nią zarządzenie w sprawie kierowania reagowaniem na znacznym obszarze Gminy Borowa – wprowadzenia alarmu powodziowego.

Zgodnie z Planem działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu na 2019 r. informuję, że dnia 22 maja 2019 roku zostanie przeprowadzony trening Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej w którym wezmą udział: Starostwo Powiatowe w Mielcu i wszystkie Urzędy Gmin powiatu mieleckiego.
Temat Treningu: „Sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów powołania w relacji WKU Mielec – Starostwo Powiatowe w Mielcu i Urzędy Gmin z terenu administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu”.

Stanisław Mieszkowski
Wójt Gminy Borowa

15 maja 2019 r. w Borowej odbyła się akcja ratowania 3 piskląt i 2 jaj bocianich. Od dnia 10 maja w gnieździe wysiadywał jeden bocian, który najprawdopodobniej nic nie jadł, co za tym idzie nie był w stanie wykarmić piskląt. Drugi dorosły bocian odleciał i nie powracał do gniazda. Zdaniem obserwatorów mających w tej dziedzinie doświadczenie małe pisklęta nie miały w tym wypadku szans na przeżycie, ponieważ jeden rodzic nie jest w stanie wychować kilkudniowych piskląt. Bociany dzielą swoje role jeden zostaje, aby chronić młode przed słońcem i deszczem oraz drapieżnikami, a drugi w tym czasie zdobywa pokarm.

Gdyby nie pomoc ludzi los bociana i piskląt nie malowałby się w różowych barwach. Całe szczęście w godzinach popołudniowych 15 maja rozpoczęła się akcja ratunkowa. W Borowej pojawił się Pan Dawid Wojtaszek mieszkaniec Mielca – prowadzący akcję wraz z przyjaciółmi z Gabinetu Weterynaryjnego "Na Peronie" w Mielcu oraz Firma KTW Konrad Wiącek, którzy wspólnymi siłami rozpoczęli akcję ratowniczą.

Dzięki użyciu sprzętu wyposażonego w specjalny wysięgnik ratownikom udało się dotrzeć do gniazda. W czasie zbliżania się ratowników bocian będący w gnieździe odleciał i szybował wokół gniazda, obserwując czy nie dzieje się żadna krzywda pisklętom. Ratownicy przenieśli trzy pisklęta i dwa jaja do samochodu, gdzie była odpowiednia temperatura, pisklęta zostały nakarmione drobiowymi sercami. Warto zaznaczyć, iż ratownicy nie zostawili wyczerpanego rodzica podrzucając mu pożywienie. Gdyby nie akcja ratowania w następnej dobie pisklęta zaczęłyby padać z głodu, to samo działo by się z kolejnymi wykluwającymi się młodymi.

Małe pisklęta i dwa jaja zostały przewiezione do Kozubszczyzny położonej w województwie lubelskim gdzie działa Stowarzyszenie "Szansa dla Bociana”. Dwa jaja z których lada dzień mogą wykluć się pisklęta zostały włożone do inkubatora, natomiast młode przebywają w pomieszczeniu pod specjalną lampą tzw. kwoką, która zapewnia im odpowiednią temperaturę. W ośrodku są karmione co 2-3 godziny rozdrobnionym pokarmem - mięsem z kurczaka (serduszka, żołądki, udka).
Gdy pisklęta podrosną zostaną zaobrączkowane.

Zachęcamy do wsparcia działalności „Stowarzyszenie Szansa dla Bociana”
Bank Zachodni WBK
Nr konta: 89 1090 2688 0000 0001 3317 0991
tytułem: pomoc bocianom
bądź
Paypal- szybkie płatności internetowe- http://paypal.me/SZANSADLABOCIANA

Zgodnie z zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Borowa z dnia 05 marca 2019 roku oraz "Planem Szkolenia Obronnego Gminy Borowa na 2019 rok" - 16 maja 2019 roku w godzinach 7:30 – 16:30 zostaną przeprowadzone ćwiczenia obronne Gminy Borowa nt. "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w realizacji zadań operacyjnych  w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie przygotowania wydzielonych zespołów Urzędu Gminy Borowa do sprawnego funkcjonowania i działania w każdych warunkach operacyjnych, doskonalenie współpracy i współdziałania różnych jednostek organizacyjnych w czasie trwania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, a także dla lokalnej społeczności.

Około 500 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu mieleckiego pielgrzymowało wraz z rodzinami na Jasną Górę w niedzielę, 5 maja. Wystawiono ponad 60 pocztów sztandarowych jednostek strażackich z całego powiatu. Doroczna pielgrzymka – w tym roku już 14-sta, to podziękowanie za szczęśliwe akcje ratownicze oraz prośba o dalszą opiekę. Strażacy pielgrzymowali także z okazji święta św. Floriana, patrona strażaków, które przypada 4 maja. Strażacy OSP Powiatu Mieleckiego pozostawili na Jasnej Górze wotum - krzyż ołtarzowy.

 

W dniu 03.05.2019 r. została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Borowa reprezentowaną przez Wójta Stanisława MieszkowskiegoGminą Kolačkov (Słowacja), którą reprezentował Starosta Pavol Zamiška. Główne założenia umowy to wymiana doświadczeń, współpraca kulturalna oraz robocze kontakty na płaszczyźnie samorządowej obu stron. Ma służyć pogłębianiu dobrych, przyjacielskich kontaktów, przełamywaniu barier językowych i lepszemu zrozumieniu między narodami polskim i słowackim. Współpraca partnerska będzie odbywała się w obszarach:

  1. Sportu, kultury i nauki poprzez wymianę zespołów artystycznych i sportowych, organizację wystaw i imprez sportowych, rozwijanie znajomości historii, tradycji jak również potencjału turystycznego obu stron.
  2. Oświaty, poprzez zbliżanie do siebie młodych pokoleń tj. wymianę dzieci i młodzieży szkolnej w ramach organizacji różnych form wypoczynku, imprez artystycznych oraz w celu edukacji i rozwoju.
  3. Administracji, poprzez wymianę doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz planowania rozwoju regionalnego.
  4. Kontaktów między instytucjami i organizacjami obu gmin.