Minął drugi rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi w składzie Andrzej Magdziak – lider, Urszula Jędrzejowska, Barbara Magdziak, Marian Taran, Ryszard Sapała, Magdalena Skop, Elżbieta Twardy realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie placu zabaw o nowe elementy oraz rozszerzenie funkcjonalności i możliwości obiektu poprzez budowę wiaty jako infrastruktury pozwalającej na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców”. W 2018 roku do Programu zgłosiło się 87 gmin, ubiegając się o pomoc finansową rzędu 857 tysięcy złotych. Kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań w 2018 roku to ok. 680 tysięcy złotych, co pozwoliło na podpisanie 68 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Nasz wniosek uplasował się na 50 miejscu.
W październiku 2018 roku zakończyła się modernizacja placu zabaw, zainstalowano nowe zabawki i huśtawki dla najmłodszych. Powstało również miejsce do wspólnego biesiadowania co przyczyni się do integracji społeczności naszej wsi.

W dniu 17 października 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się XLV Sesja Rady Gminy, na której Wójt Gminy Borowa Władysław Błażejowski podsumował kadencję oraz przekazał informację i ocenę realizacji zadań Rady Gminy Borowa w okresie kadencji 2014-2018. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom gminy, kierownikom referatów i kierownikom jednostek budżetowych gminy, dyrektorom szkół, kołom gospodyń wiejskich, strażom pożarnym oraz mieszkańcom gminy za owocną współpracę.    
      
Dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, wręczyli podziękowania za dotychczasową współpracę na ręce Wójta Gminy Borowa Władysława Błażejowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Borowa Mariana Tarana.
      
Rozstrzygnięto również XI edycję konkursu „Na najładniejszą i bezpieczną posesję na terenie gminy Borowa". Dzięki konkursowi gminne miejscowości są coraz piękniejsze, zadbane i uporządkowane. W swoich założeniach konkurs zachęca do poprawy estetyki zabudowy i otoczenia, bezpieczeństwa oraz warunków higieniczno-sanitarnych, a co za tym idzie, poprawia się wizerunek wsi. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 13 właścicieli posesji i gospodarstw. Dnia 5 lipca 2018 roku komisja konkursowa, którą powołał Wójt Gminy Borowa, obradowała w sześcioosobowym składzie: Iwona Skop (przewodniczący), Monika Występek (zastępca przewodniczącego), Sebastian Stachowicz, Marian Taran, Andrzej Karwacki i Stanisław Pazdro. Komisja konkursowa wizytowała wszystkie posesje, których właściciele zgłosili pisemną deklarację uczestnictwa w konkursie. Członkowie komisji przyznawali uczestnikom liczbę punktów w skali od 1 do 10. O kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach decydowała suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji konkursowej. Komisja oceniała przede wszystkim ogólny wygląd (posesji, ogrodu i gospodarstwa), ogólny stan techniczny, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, ład i porządek na posesji oraz elementy charakterystyczne dla polskiej wsi. W wyniku przeglądu posesji Komisja dokonała wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu zawiadamia mieszkańców Gminy Borowa, że w dniach od 22 do 25 października 2018 r. od godz.7:30 na terenie gminy będzie prowadzona akcja zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i RTV oraz opon samochodów osobowych.

NIE ODBIERAMY: odpadów komunalnych zmieszanych w workach, opon pojazdów rolniczych i ciężarowych, gruzu, odpadów budowlanych, okien z szybami, odpadów podlegających selektywnej zbiórce, części samochodowych.

W dniu zbiórki przedmioty należy wystawić przed posesje do drogi gminnej do godziny 7:30. Przedmioty wystawione po przejechaniu ekipy zbierającej lub pozostawione na terenie posesji (za ogrodzeniem) nie będą zbierane.

Terminarz:

  • 22-10-2018 r. (poniedziałek): Pławo, Orłów, Wola Pławska, Łysakówek
  • 23-10-2018 r. (wtorek): Borowa
  • 24-10-2018 r. (środa): Gliny Małe, Sadkowa Góra
  • 25-10-2018 r. (czwartek): Gliny Wielkie, Górki, Surowa

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej akcji zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul.Korczaka 16, tel. 17 58 20 503 lub 17 58 20 504.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, ze w miesiącu październiku 2018 r. na terenie Gminy Borowa prowadzone będzie planowane płukanie sieci wodociągowej.
Celem płukania jest poprawa, jakości wody dostarczonej odbiorcom poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tym czasie może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie  jakości wody.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uprzejmie prosi o przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji:
Dnia 27 września 2018 roku o godzinie 18:00 w remizie OSP, Borowa 307 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste Powietrze". Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianie źródła ciepła - dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Zastępca Prezesa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Rzeszowie

Bogusław Kida

Nauka gry na instrumentach