W dniu 19 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Borowa zostały przekazane Waldemarowi Dybasiowi -  Doradcy ds. Rozwoju Rynku Sekcja Obsługi Klienta Polska Spółka Gazownictwa umowy podpisane przez mieszkańców z miejscowości Orłów na przyłączenie do sieci gazowej. Dzięki zebranym umowom gazyfikacja miejscowości Orłów zaczyna nabierać realnych kształtów.
W przekazaniu wzięli udział: Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski, Doradca ds. Rozwoju Rynku Sekcja Obsługi Klienta Polska Spółka Gazownictwa – Waldemar Dybaś, radny wsi Orłów – Stanisław Łach, sołtys wsi Orłów – Władysław Rucki.
Warto wspomnieć, iż warunkiem koniecznym realizacji projektu „Koncepcja rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Orłów gmina Borowa” było zawarcie umów o przyłączenie z przynajmniej 23 odbiorcami. W miejscowości Orłów zostało zebranych 49 umów co stanowi 94 % domów zamieszkałych niezgazyfikowanych, taki wynik przedstawia jak duże jest zapotrzebowanie na gazyfikację.
Wójt Gminy Borowa w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie rozbudowy sieci w pozostałych miejscowościach gminy.