Zakończył się drugi etap renowacji zbiornika małej retencji „Sicina” w miejscowości Borowa. Zadaniem tego zbiornika jest zbieranie wód opadowych spływających z części wsi Borowa oraz pobliskich terenów rolniczych.Zbiornik „Sicina” został ukształtowany naturalnie w istniejącym zaniżeniu terenu, a ponadto jest połączony z rowem melioracyjnym.
Renowacja zbiornika małej retencji „Sicina” etap II została wykonana na działce nr ewid. 2173 i 2190 obręb Borowa na pow. 26 arów. Koszt realizacji 144 373,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 107 000 zł.