Gmina Borowa pozyskała środki finansowe w postaci dotacji celowej  na zagospodarowanie skweru przed Urzędem Gminy. Obecny teren jest niezabudowany, nieogrodzony i nie pełni żadnej funkcji użytkowej. Z pewnością daleko mu do funkcji reprezentacyjnych, jaką powinno stanowić centrum gminy, trudno też nazwać to miejsce „wizytówką Borowej”. Pod koniec czerwca wszystko to będzie już historią, ponieważ dzięki dotacji oraz  środkom z funduszu sołeckiego (stanowiącym razem blisko 50% wartości całości inwestycji) skwer w  centrum Borowej zyska nowy wygląd. Projekt przewiduje budowę następujących elementów:  
* miejsce do odpoczynku z drewnianymi siedziskami,
* nasadzenia drzew i krzewów oraz zieleni ozdobnej na obszarze całego skweru,
* wykonanie oświetlenia LED w poziomie nawierzchni  płyt stanowiących ciągi piesze wewnątrz skweru,
* wykonanie  fontanny w formie sześcianu ze stali nierdzewnej wraz ze zmiennym kolorystycznie podświetleniem LED, pozwalającym  stworzyć klimat  do relaksu i wypoczynku,
* montaż smart ławki z funkcją  ładowania urządzeń mobilnych za pomocą portów USB i ładowarki indukcyjnej,
* zamiana starego, istniejącego słupa energetycznego na nowoczesny, tzw. wirowany (słup został już wymieniony),
* wykonanie hotspota wi-fi w ramach oddzielnego projektu realizowanego przez gminę z dotacji UE - projektu WIFI4EU.

Inwestycja poprawi atrakcyjność tego terenu i zapewne będzie ciekawym miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców gminy.

Całkowity koszt brutto inwestycji to 308 tys. zł z czego:
* 133 tys. zł dotacja celowa w ramach działania Lokalnej Grupy Działania PROWENT (podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego),
* 15 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z podjętą uchwałą przez mieszkańców sołectwa Borowa,
* 148 tys. zł środki własne budżetu gminy.

Temat skweru w Borowej był jednym z najbardziej dyskutowanych na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy Borowa oraz na zebraniach wiejskich. Decyzja radnych i mieszkańców pozwoliła pozyskać środki z dotacji celowej.