W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że zostaje zmieniony sposób naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków za okres od 04.05.2020 r. do 31.05.2020 r.
Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez klienta. Uproszczony sposób rozliczenia w ww. okresie dotyczy głównie mieszkańców miejscowości Górki, Surowa, Gliny Wielkie, Łysakówek, Wola Pławska, Orłów, Pławo, Gliny Małe.
Faktury dostarczane będą przez inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych.
Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325.