Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2020 r. na terenie gminy Borowa.

Na podstawie analizy wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczonej przez wodociąg sieciowy Borowa, inspekcja sanitarna stwierdza, że mieszkańcy gminy Borowa spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn.: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.