W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje o sposobie naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków w okresie od 12.10.2020 r. do 30.10.2020 r. dla miejscowości Sadkowa Góra, Borowa.
Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez Klienta.
Mieszkańcy proszeni są o telefoniczne zgłaszanie stanu licznika wody w terminie do 16.10.2020 r.
Po w/w terminie faktury wystawiane będą na podstawie średniego zużycia wody.
Faktury dostarczane będą przez Inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych.
Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 17 5810325