Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniach od 27 marca 2019 roku do 19 kwietnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony:

  1. Wykaz dotyczący przeznaczenia do najmu lokali użytkowych usytuowanych w budynku Domu Ludowego w Pławie wraz z wykazem dotyczącym przeznaczenia do dzierżawy części działki 984 położonej w miejscowości Pławo z przeznaczeniem naprowadzenie działalności oświatowo-opiekuńczo-wychowawczej.
  2. Wykaz dotyczący przeznaczenia części działki nr 759/1 położonej w Glinach Małych do dzierżawy na cele rolne.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pok. nr. 21 w godzinach pracy urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu.