Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się  XXXVII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 8. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2018 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2017 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
Sesja uroczysta godz. 12.00

Podczas uroczystej sesji zostanie rozstrzygnięta X edycja konkursu „Na najładniejszą i bezpieczną posesję na terenie Gminy Borowa”


Przewodniczący Rady

Marian Taran