W dniu 24.08.2019 r.  w budynku Domu Wiejsko-Strażackiego odbyło się spotkanie w sprawie gazyfikacji miejscowości Orłów.
W spotkaniu wzięli udział: poseł na Sejm RP- Zbigniew Chmielowiec, Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski, Sekretarz Gminy Borowa - Robert Myjak, Przewodniczący Rady Gminy Borowa – Mieczysław Wiącek, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Borowa - Piotr Drożdżowski, radny wsi Orłów - Stanisław Łach, sołtys wsi Orłów - Władysław Rucki, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. - Beata MazurZbigniew Knapik oraz zainteresowani mieszkańcy.
Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu „Koncepcja rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Orłów gmina Borowa” podkreślając, że warunkiem koniecznym realizacji projektu jest zawarcie umów o przyłączenie z przynajmniej 23 odbiorcami. Nie zabrakło też odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców.

Biorąc to pod uwagę warunek dotyczący liczby umów  prosimy o w miarę możliwości szybkie ich podpisanie i przekazanie do sołtysa (do 7 września 2019 r. włącznie).
Wzory umów można odebrać u sołtysa lub pobrać ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.