W dniu 26.04.2022 r. w Baranowie Sandomierskim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omawiano tematy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego.

Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli m.in. Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Przemysław Daca - prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Małgorzata Sikora - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Jerzy Sudoł - Starosta Tarnobrzeski, Marek Mazur - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Stanisław Mieszkowski - Wójt Gminy Borowa i Leszek Surdy - Wójt Gminy Gorzyce omówiono wiele ważnych dla mieszkańców Podkarpacia tematów.

Miedzy innymi przedstawiono stan infrastruktury przeciwpowodziowej w województwie podkarpackim oraz realizowane i planowane inwestycje w tym zakresie.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia przez Prezesa Wód Polskich aktualnej oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego.

Tuż po posiedzeniu przekazano sprzęt ochrony przeciwpowodziowej dla Państwowej Straży Pożarnej i jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Borowa otrzymała stacjonarną elektroniczną workownicę piasku.

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022 (Priorytet 2, Schemat 2A Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”).

Budżet programu wynosi 1 mln zł.

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Uprawnieni wnioskodawcy:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami.

Termin realizacji projektów: od 01 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

Termin składania wniosków: do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59.

Zgłoszeń można dokonywać przez system Witkac.

Więcej szczegółów na stronie niepodlegla.gov.pl

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23 kwietnia - 9 maja 2022 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie w całości teren województwa podkarpackiego.

Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna - jesień) wykładaniu szczepionki.
Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że:

  • przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;
  • w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;
  • kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;
  • w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymywanie się od polowań.

W niedzielę 3 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbył się XXI Powiatowy Jarmark Wielkanocny, który powrócił po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Borowa i GOK Borowa, a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Mieleckiego.

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: Stanisław Mieszkowski – Wójt Gminy Borowa, Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP, Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Paruzel – Członek Zarządu Grupy ENEA.

W wydarzeniu wzięło udział 12 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z terenu powiatu mieleckiego oraz z zaprzyjaźnionej Gminy Połaniec. Panie przygotowały piękne i kolorowe stoiska. Stoły uginały się od słodkich i wytrawnych dań oraz przekąsek. Na każdym z nich można było spróbować pysznych ciast i domowych wędlin, a także prawdziwego wielkanocnego żuru. Nie zabrakło również indywidualnych wystawców rękodzieła artystycznego, którzy oferowali świąteczne stroiki, koszyczki, pisanki, palmy i wiele innych oryginalnych ozdób.

Czas umilały występy grup artystycznych, które działają przy GOK Borowa, tj.: Zespół HOTki, Zespół Śpiewaczy „Znad Wisły” oraz Kapela Ludowa Borowiacy.

W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs kulinarny „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Wielkanocne Smaki Powiatu Mieleckiego”. W tegorocznej edycji oceniane były mazurki, czyli symbol Świąt Wielkanocnych. Wyniki konkursu:
1 miejsce – Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie GRACJA
2 miejsce – ex aequo: KGW w Borowej BOROWIANKI oraz KGW w Glinach Małych
3 miejsce – KGW w Sadkowej Górze.

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Gmina Połaniec rozpoczęła proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030,  włączając w konsultacje społeczne m.in. sąsiednie gminy i ich związki.

Zgodnie z 35-dniowym okresem wnoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzez zgłoszenie ewentualnych uwag co do opracowanego dokumentu. Prosimy również o udostępnienie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Państwa Gminy.

W przypadku braku opinii w momencie zakończenia procesu konsultacji społecznych, tj. 2 maja 2022r. uznaje się, że nie wnoszą Państwo uwag.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy  Połaniec na lata 2021-2030 wraz formularzem uwag dostępny jest pod linkiem: http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/aktualnosci/ 54130,informacja.html

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Jacek Benedykt Nowak