W dniu 16 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe, które stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła gminnemu spotkaniu wigilijnemu.
W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził występ zespołu wokalnego prowadzonego przy GOK Borowa przez Panią Ewę Smolarek.
W uroczystości brali udział radni gminni i sołtysi, przedstawiciele władz kościelnych, gminnych, służb bezpieczeństwa, jednostek organizacyjnych gminy oraz inni zaproszeni goście. Rolę gospodarzy pełnili Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Wiącek oraz Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski, którzy wszystkim przybyłym złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.