5 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbył się Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych połączony z Konkursem na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym. Organizatorem imprezy była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej. Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski. Głównym celem Przeglądu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz aktywizacja młodego pokolenia do pracy twórczej inspirowanej szeroko rozumianą profilaktyką. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący GKRPA w Borowej – Mieczysław Wiącek.

Popisy aktorskie uczniów oceniane były przez jury w składzie:
* Urszula Chmura – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
* Katarzyna Krawczuk - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Mielcu,
* Wioletta Lubelczyk – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Mielcu,
* Mieczysław Wiącek – Przewodniczący GKRPA w Borowej,
* Ewa Lubera – członek GKRPA,
* Gzegorz Czapiga – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej,
* Renata Raimbaev – Kierownik GOPS w Borowej,
* Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,
* Anna Kopacz – członek GKRPA.
Komisja Konkursowa w młodszej grupie wiekowej kl. IV-VI przyznała następujące nagrody w kategorii Konkurs na Małą Formę Teatralną:
* nagrodę dla Grupy teatralnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach – ucz. kl. V. Tytuł przedstawienia: „Piknikowa kłótnia”;
* wyróżnienie dla Grupy teatralnej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej ucz. kl. Vb Wesoła Rodzinka. Tytuł przedstawienia: „Rzepka”.
Nagrodę w kategorii: Najlepsza Aktorka/Najlepszy Aktor otrzymali:
* Jakub Pezda – uczeń Niepublicznego Zespołu Szkół w Górkach, kl. V;
* Bartosz Pstrąg – uczeń Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej, kl. Vb.
Drugą grupą, której Komisja przyznała nagrody była starsza grupa wiekowa kl. VIII i gimnazjum w kategorii Konkurs na Małą Formę Teatralną:
* nagroda dla Grupy teatralnej Niepublicznego Zespołu Szkoły Podstawowej w Górkach – uczniowie kl. VIII, ucz. kl. III gimnazjum. Tytuł przedstawienia: „ Alkoholowa sprawa”;
* wyróżnienie dla Grupy teatralnej „MOTYWACJA” Zespołu Szkół Społecznych im. T. Kościuszki w Glinach Małych – ucz. kl. VIII, ucz. kl. III gimnazjum. Tytuł przedstawienia: „Z dalekiej podróży”
Nagrodę w kategorii Najlepsza Aktorka/Najlepszy Aktor otrzymali:
* Carolina Trzpis - uczennica Niepublicznego Zespołu Szkół w Górkach;
* Marcelina Pietruszka – uczennica Zespołu Szkół Społecznych im. T. Kościuszki w Glinach Małych;
* Katarzyna Szewczyk - uczennica Zespołu Szkół Społecznych im. T. Kościuszki w Glinach Małych.
Wszystkim uczestnikom Przeglądu gratulujemy. Nagrody dla szkół i członków grup teatralnych ufundowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej. Organizatorzy Przeglądu składają serdeczne podziękowania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej – Agnieszce Adamczyk oraz nauczycielom.
Podsumowując Przegląd Teatrów Profilaktycznych należy podkreślić zaangażowanie i entuzjazm młodych wykonawców, wysoki poziom prezentowanych spektakli oraz oryginalność scenariuszy, które skłoniły do refleksji nad zgubnym wpływem uzależnień.