W Dniu Edukacji Narodowej, jak co roku, pracownicy oświaty w gminie Borowa obchodzili swoje święto. Ten wyjątkowy dzień był okazją do podziękowania wszystkim pedagogom za trud i zaangażowanie w nauczanie i wychowywanie młodych pokoleń. Z tej okazji dnia 16 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z przedstawicielami samorządu Gminy Borowa. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej oraz dzieci z zajęć artystycznych z GOK w Borowej. Miłym akcentem tej uroczystości były życzenia i gratulacje dla wszystkich nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty jakie zostały złożone na ręce dyrektorów szkół. Ponadto każdy z przybyłych gości otrzymał specjalnie na tą okazję grawerowaną zakładkę do książki. Po części oficjalnej Wójt Gminy Borowa, Sekretarz Gminy Borowa oraz Przewodniczący Rady Gminy Borowa zaprosili zgromadzonych gości na poczęstunek, który był okazją do wspólnych rozmów.