Pierwsza niedziela marca bez wątpienia należała do kobiet - mieszkanek Gminy Borowa. W Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet. W części kulturalno-artystycznej spotkania swój program pt. „Porwanie na Sycylii” zaprezentowała grupa kabaretowo-teatralna Studio Żarcik z Padwi Narodowej. Jak zwykle na wysokości zadania stanęli Radni Gminy Borowa oraz Sołtysi, którzy w tym szczególnym dniu zapewnili obsługę uroczystości. Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, a każda z Pań została obdarowana okolicznościowym upominkiem.