W dniu 03.05.2019 r. została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Borowa reprezentowaną przez Wójta Stanisława MieszkowskiegoGminą Kolačkov (Słowacja), którą reprezentował Starosta Pavol Zamiška. Główne założenia umowy to wymiana doświadczeń, współpraca kulturalna oraz robocze kontakty na płaszczyźnie samorządowej obu stron. Ma służyć pogłębianiu dobrych, przyjacielskich kontaktów, przełamywaniu barier językowych i lepszemu zrozumieniu między narodami polskim i słowackim. Współpraca partnerska będzie odbywała się w obszarach:

  1. Sportu, kultury i nauki poprzez wymianę zespołów artystycznych i sportowych, organizację wystaw i imprez sportowych, rozwijanie znajomości historii, tradycji jak również potencjału turystycznego obu stron.
  2. Oświaty, poprzez zbliżanie do siebie młodych pokoleń tj. wymianę dzieci i młodzieży szkolnej w ramach organizacji różnych form wypoczynku, imprez artystycznych oraz w celu edukacji i rozwoju.
  3. Administracji, poprzez wymianę doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz planowania rozwoju regionalnego.
  4. Kontaktów między instytucjami i organizacjami obu gmin.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Akcja strajkowa w Szkole Podstawowej w Borowej została zawieszona.
 
Od 25.04.2019 roku zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej informuje, że w związku z planowanym w szkole od 8 kwietnia 2019 r.  strajkiem, każde dziecko w oddziałach przedszkolnych i w szkole w dniach strajku będzie miało zapewnione zajęcia opiekuńcze.
Zapewnienie opieki odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Odpady od dawna są obecne w otoczeniu człowieka. Wciąż wzrastająca ich liczba negatywnie wpływa na środowisko naturalne, stąd ważne jest abyśmy potrafili nimi właściwie gospodarować. Tym razem o zasadach segregacji dowiedzieli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej.
Dla uczniów klas ,,II” została przygotowana przez pracownika Urzędu Gminy Borowa Panią Iwonę Skop pogadanka informacyjno-edukacyjna dotycząca prawidłowego segregowania odpadów. Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom ważnego tematu, jakim jest selektywna zbiórka odpadów oraz ponowne ich wykorzystanie. Najmłodszym uświadomiono zagrożenia, jakie niesie za sobą zaśmiecanie środowiska, w którym żyją. Szczególnie zwrócono uwagę na dbałość o własne środowisko i sposoby segregacji odpadów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance, chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Dodatkowo dzieci miały za zadanie prawidłowe posegregowanie odpadów według obowiązujących zasad, z czym poradziły sobie bardzo dobrze. Spotkanie zakończyło się quizem sprawdzającym wiedzę.

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Konkurs łączy w sobie cechy konkursu plastycznego z propagowaniem wiedzy o Piśmie Świętym. Na laureatów czekają ciekawe i wyjątkowe nagrody, na czele z publikacją 12 (4 z każdej kategorii wiekowej) zwycięskich prac w wyjątkowym kalendarzu na rok 2020.   

Szczegóły na oficjalnej stronie: http://tuob.crl.org.pl