W związku z realizowanym projektem dotyczącym odnawialnych źródeł energii gmina Borowa ogłasza dodatkowy nabór na montaż kotłów na biomasę (o mocy od 10kW do 30kW). Informujemy, że montaż kotłów odbywa się z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
Mieszkańców zainteresowanych montażem kotłów prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 20 w Urzędzie Gminy Borowa.

W związku z realizowanym projektem dotyczącym odnawialnych źródeł energii gmina Borowa ogłasza dodatkowy nabór na montaż powietrznych pomp ciepła (o mocy 6kW i 10kW) oraz kotłów na biomasę (o mocy od 10kW do 30kW).

Mieszkańców zainteresowanych montażem ww. instalacji prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 20 w Urzędzie Gminy Borowa.

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2019 r.

W związku z rozpoczętym w naszej gminie montażem kotłów na pellet informujemy, że w skład zestawu montowanego w ramach programu „Eco-energia” nie wchodzą pompy obiegu c.o oraz ładowania podgrzewacza c.w.u. Pompy te stanowią koszt niekwalifikowany i ich zakup leży po stronie właściciela budynku. Montaż pomp można wykonać we własnym zakresie, nie ma konieczności korzystania z usługi zakupu i montażu pomp przez Wykonawcę działającego w ramach projektu.
Przy montażu pomp we własnym zakresie należy mieć na uwadze, że muszą one być kompatybilne ze sterownikiem kotła. W innym przypadku, jeżeli z powodu zamontowania niewłaściwych pomp dojdzie do uszkodzenia sterownika kotła, takie uszkodzenie nie będzie naprawiane w ramach obowiązującej gwarancji. W związku z tym, w przypadku niektórych instalacji może zaistnieć konieczność wymiany już zamontowanych pomp na pompy współpracujące ze sterownikiem kotła.
Jednocześnie informujemy, że jeżeli istniejąca instalacja jest już wyposażona w pompy c.o. i c.w.u. które są kompatybilne ze sterownikiem kotła, nie ma konieczności ich wymiany na nowe.
W załączeniu schemat technologiczny kotłowni z zaznaczonym zakresem rzeczowym do wykonania przez Wykonawcę.

W dniu 1 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Padew Narodowa, w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa  i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” zostały podpisane z firmą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. dwie pozostałe umowy na realizację zadań:

  • zadanie II - na dostawę i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice,
  • zadanie IIII - na dostawę i montaż pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice.

W pierwszej kolejności na terenie gminy Borowa montowane będą kotły na biomasę. O szczegółach dotyczących montażu kotłów w poszczególnych lokalizacjach będą Państwo informowani przez wykonawcę telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pierwsze realizacje rozpoczną się już na początku marca.

Od dnia 27 lutego 2019 r. na terenie naszej gminy rozpoczął się montaż instalacji kolektorów słonecznych w ramach programu „Eco-energia w gminach Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice”.

W związku z powyższym informujemy, że harmonogram montażu instalacji ustalany jest bezpośrednio przez wykonawcę. Przedstawiciele wykonawcy kontaktują się z mieszkańcami i każdorazowo ustalają indywidualny termin montażu.
Gmina Borowa nie uczestniczy w przygotowaniu harmonogramu robót i nie ma żadnego wpływu na kolejność montażu.

W załączniku znajdą Państwo ponadto cennik opcjonalnych elementów oferowanych przez Wykonawcę przy montażu instalacji kolektorów słonecznych. Elementy wymienione w cenniku nie wchodzą w skład instalacji montowanej w ramach programu „Eco-energia”.

W dniu 19 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy Padew Narodowa, w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” została podpisana z wykonawcą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. umowa na realizację zadania I na: dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice.
 
W pierwszej kolejności na terenie gminy Borowa montowane będą instalacje kolektorów słonecznych. O szczegółach dotyczących montażu instalacji w poszczególnych lokalizacjach będą Państwo informowani telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pierwsze realizacje rozpoczną się już na początku marca.