Po raz kolejny, tradycyjnie w dniu 15 sierpnia 2018 r. odbyły się Dożynki połączone z XX Gminnym Przeglądem Wieńca Dożynkowego w Surowej, których organizatorem byli: Wójt Gminy Borowa, Sołtys i Rada Sołecka w Surowej, Gminny Ośrodek Kultury w Borowej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Surowej.
Sołtys wsi Stanisław Miłoś rozpoczął tegoroczne dożynki krótką przedmową a następnie oddał głos Wójtowi Gminy Borowa Władysławowi Błażejowskiemu, który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Borowa. Uroczystość dożynkową uświetniali swoją obecnością: Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Antoni Skawiński – Radny Powiatu Mieleckiego, Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec a także Joanna Juszczyńska – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Marian Taran – Przewodniczący Rady Gminy Borowa, Elżbieta Lejko – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mielcu, asp. sztab. Grzegorz Czapiga – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej, Kazimiera Smoleń – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej jak również Janina Bąk – wieloletni nauczyciel w latach 60-tych, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Połanieckiej, Radni, Sołtysi oraz przedstawiciele poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich.
Następnie odbyła się część obrzędowa, przygotowana przez dzieci, młodzież i dorosłych z Surowej oraz nastąpiło przekazanie chleba Wójtowi Gminy Borowa Władysławowi Błażejowskiemu, który kawałeczkami pachnącego zbożem wiejskiego chleba dzielił się z wszystkimi obecnymi na dożynkach. Po czym w barwnym korowodzie zostały zaprezentowane wieńce dożynkowe przez poszczególne wioski. W tym roku wieńce wykonali: Surowa – 3, Górki – 1, Łysakówek – 1, Gliny Małe – 1, Gliny Wielkie – 1, Sadkowa Góra – 2, Borowa – 1, Pławo – 1, Wola Pławska – 2, Otałęż – 1.
W następnej kolejności rozstrzygnięto konkurs na „Najsmaczniejsze Ciasto Dożynkowe Gminy Borowa 2018 – Masz babo miodowy placek”, gdzie 1 miejsce zajęły Gliny Wielkie, 2 miejsce Wola Pławska, 3 miejsce ex aequo Gliny Małe i Sadkowa Góra, pozostali uczestnicy konkursu zostali również wyróżnieni i nagrodzeni. Na zakończenie części oficjalnej wystąpiła Kapela Ludowa „Borowiacy”, natomiast zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu RIVIA.

W dniu 4 sierpnia 2018 r. miało miejsce wydarzenie, na które czekali druhowie, sympatycy jednostki OSP Borowa oraz społeczeństwo. Jednostka OSP Borowa doczekała się pięknej rocznicy istnienia – 150 lat.
Obchody święta strażackiego odbyły się w ramach obchodów „Dni Gminy Borowa”, których organizatorami byli Wójt Gminy Borowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej i Gminny Ośrodek Kultury w Borowej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. prałat kapelan Waldemar Ciosek przy asyście ks. prałata, ks. proboszcza Stanisława Polka i Józefa Mroza.
Po uroczystej oprawie liturgicznej nastąpił przemarsz przy rytmach orkiestry dętej ze Szczucina pod pomnik „ofiar bombardowania”. Nastąpiło odegranie hymnu państwowego oraz złożenie kwiatów przez delegacje zaproszonych gości.

W niedzielę dnia 15 lipca 2018 r. na terenie obiektu sportowego w Borowej przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze. Organizatorami zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wójt Gminy Borowa.

W zawodach uczestniczyli m. in.:

 • Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego,
 • st. kpt .mgr inż. Łukasz Kapinos – Z-ca Komendanta PSP w Mielcu,
 • nadkomisarz Jacek Juwa – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu,
 • Władysław Błażejowski – Wójt Gminy Borowa,
 • Marian Taran – Przewodniczący Rady Gminy Borowa,
 • Radni i Sołtysi z terenu Gminy Borowa,
 • mieszkańcy gminy i gmin ościennych.

Po raz kolejny na  uroczystej sesji Rady Gminy dniu 21 czerwca 2018 r. wyróżniono laureatów konkursu "Najlepszy uczeń w szkole"  w roku szkolnym 2017/18. Laureatami zostali:

 • Maja Serafin - Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borowej
 • Patrycja Rzeszut - klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej
 • Milena Naprawa - Społeczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Glinach Małych
 • Marcelina Pietruszka - Społeczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Glinach Małych
 • Paweł Cybulski - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach
 • Aleksandra Borowiec - Niepubliczne Gimnazjum w Górkach
 • Katarzyna Górska - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Woli Pławskiej (w jej imieniu nagrodę odebrała pani Magdalena Wiącek)

13 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się III edycja Gminnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych połączona z Konkursem na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym. Organizatorem imprezy była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej. Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Borowa – Władysław Błażejowski. Głównym celem Przeglądu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz aktywizacja młodego pokolenia do pracy twórczej inspirowanej szeroko rozumianą profilaktyką. W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 5 szkół z terenu gminy Borowa. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący GKRPA w Borowej – Mieczysław Wiącek. Popisy aktorskie uczniów oceniane były przez jury w składzie:

 • st. sierż. Ewelina Ziemba i st. sierż Magdalena Skulimowska -Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii - Komenda Powiatowa Policji w Mielcu,
 • Halina Pietruszka – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Mielcu,
 • Katarzyna Krawczuk - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Mielcu,
 • Anna Kopacz – członek GKRPA, Ewa Lubera – pedagog szkolny, Renata Rambaiev – Kierownik GOPS w Borowej, Mieczysław Wiącek – Przewodniczący GKRPA w Borowej.

3 Maja to święto narodowe ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które miało miejsce w 1791 roku. Z okazji tego święta odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz wszystkich Strażaków z terenu Gminy Borowa, których patronem jest św. Florian.
Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz pod pomnik, pod którym poszczególne delegacje złożyły hołd poległym podczas bombardowania Borowej. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej, odbyła się akademia okolicznościowa oraz występ młodzieży i zespołów działających przy GOK Borowa. Na scenie wystąpił: zespół tańca nowoczesnego (in)FAMUS, zespól tańca „Borowiacy” oraz zespół instrumentalno-wokalny NewMark.
W tym dniu również strażacy obchodzili swoje święto w związku z ich patronem św. Florianem dlatego też z tej okazji zostały wręczone medale „Wzorowy Strażak” dla druhów z terenu Gminy Borowa a następnie o godzinie 1500 zaczął się „Piknik Strażacki” w Pławie. W programie, którego były konkursy i zabawy dla wszystkich, pokazy strażackie, wspólne grillowanie. Na zakończenie pikniku odbyła się zabawa taneczna.