Dziś w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na dotację w wysokości 121 278 zł na finansowanie zadania pn. „Renowacja zbiornika małej retencji Sicina w miejscowości Borowa”.
Zbiornik jest odbiornikiem wód opadowych spływających powierzchniowo z części wsi Borowa oraz terenów rolniczych będących w oddziaływaniu zbiornika. Stanowi on podstawę retencji wód opadowych i dopływających z systemów melioracyjnych. Został ukształtowany naturalnie w istniejącym zaniżeniu terenu. Zbiornik jest połączony przepustami z rowem melioracyjnym Sicina.
Planowany zakres prac obejmuję usunięcie trzciny i innych porostów z dna zbiornika, odmulenie dna zbiornika warstwą 1 metra na powierzchni 0,49 ha, skarpowanie czaszy zbiornika, wywóz zanieczyszczeń i urobku z odmulenia.