Jesiennych remontów w gminie ciąg dalszy. Modernizacja i remont dróg gminnych to jedno z priorytetowych zadań władz gminnych. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować poprawę następujących dróg:

  • „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gliny Wielkie dz. nr ewid. 186 i dz. nr ewid. 140 i Sadkowa Góra dz. nr ewid. 335 i dz. nr ewid. 780”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu województwa stanowiących dochody  z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019. Koszt realizacji zadania wyniósł 127.808,69 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 125.000 zł.
  • „Remont drogi gminnej nr 103256R Gliny Małe – Wągroda w miejscowości Gliny Małe, drogi Stara Cegielnia – Górki dz. nr ewid. 399 obręb Surowa, drogi Most – Brnik dz. nr ewid. 265 obręb Łysakówek, drogi za kościołem dz. nr ewid. 868, 1386 obręb Górki, drogi Do Leśniaka dz. nr ewid. 389/2 obręb Gliny Wielkie, drogi gminnej nr 103254R Sadkowa Góra – Gawłuszowice w miejscowości Sadkowa Góra”. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu województwa podkarpackiego. Koszt realizacji zadania wyniósł 470.632,44 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 200.000,00 zł.

Wyremontowane drogi znacznie poprawiły wizerunek poszczególnych miejscowości i gminy Borowa. Realizacja zadań służy rozwojowi gospodarczemu naszej gminy oraz znacznie podniesie jakość komunikacji na drogach gminy Borowa.