W dniu 13.07.2020 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem  Budowlanym  „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg:

  • dz. nr ewid. 222/1 w miejscowości Gliny Wielkie (185 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki (305 m drogi asfaltowej),

oraz remoncie dróg:

  • dz. nr ewid. 1940 w miejscowości Borowa (255 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 402 w miejscowości Gliny Wielkie (105 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki (350 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 175 w miejscowości Surowa (155 m drogi asfaltowej).

na kwotę brutto w wysokości 190.069,45 zł.
Zadanie dotyczące przebudowy dróg w Glinach Wielkich i Górkach jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie 72.000 zł oraz budżetu Gminy w kwocie 257,58 zł.
Zadania remontowe dróg w Borowej, Glinach Wielkich, Górkach i Surowej finansowane są ze środków funduszów sołeckich wymienionych sołectw w kwocie 81.469,83 zł oraz dofinansowane z budżetu Gminy w kwocie 36.599,63 zł.

Termin zakończenia realizacji wraz z odbiorem końcowym upływa z dniem 14.08.2020 r.