Enea Elektrownia Połaniec i Gmina Borowa podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej. Planowana instalacja o mocy do 2 MW może powstać na 2 ha gruntach należących do gminy Borowa.

Grupa Enea rozwija projekty z zakresu zielonej energii i sukcesywnie zwiększa produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2019 r. Grupa Enea wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE – był to wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2018 r. List intencyjny stanowi wyraz woli podjęcia współpracy między Eneą Połaniec a Gminą Borowa w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej. Szczegóły oraz model współpracy uregulują odrębne umowy.

W Elektrowni Połaniec dzięki Zielonemu Blokowi o mocy 225 MW wytwarzamy energię elektryczną z OZE. Chcemy rozwijać zielone źródła energii, stąd kolejny projekt dotyczący fotowoltaiki. Podpisaliśmy już wcześniej listy intencyjne dotyczące fotowoltaiki z gminą Staszów, Osiek, a także z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”, teraz do tego grona dołącza gmina Borowa. Plany budowy elektrowni fotowoltaicznej przez Eneę Połaniec wpisują się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii – powiedział Jacek Kutz, wiceprezes Enei Elektrowni Połaniec.

Udało się rozpocząć proces, który może przynieść wiele dobrego dla mieszkańców naszej gminy. Włączając się w zielone projekty, oferujemy energetyce niewykorzystywane przez rolnictwo grunty pod budowę wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych. Dla Gminy Borowa inwestycja ta będzie dużym krokiem prorozwojowym, co bardzo nas cieszy – powiedział Stanisław Mieszkowski, Wójt Gminy Borowa.

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne wpisują się w założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w celu zróżnicowania struktury wytwarzania i obniżenia emisyjności.