Gmina Borowa otrzymała 450 000 zł (co stanowi 50% planowanych kosztów inwestycji) dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Borowej. Symboliczną promesę wręczył Wójtowi Gminy Borowa Stanisławowi Mieszkowskiemu - Poseł na Sejm RP  Fryderyk Kapinos.
Inwestycja obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 20mx40m, budowę boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej, wykonanie odwodnienia terenu, budowę zaplecza higieniczno-sanitarnego, wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu w ławki, kosze i stojaki na rowery.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 rok.