Podpisanie umowy

W dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda na realizację inwestycji polegającej na przebudowie 13 odcinków dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa.

W ramach przebudowy zostaną m.in. wykonane prace obejmujące:

  • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem,
  • wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem.

Łączna długość remontowanych odcinków dróg wynosi  2 720 m.
Koszt inwestycji brutto - 478 481,07 zł.
Termin zakończenia wraz z odbiorem końcowym - 13.08.2021 r.