Chodnik w miejscowości Orłów budowany był około 20 lat temu i uległ w znacznym stopniu degradacji.
Remont chodnika realizowany jest ze środków budżetu Gminy Borowa w kwocie 75 000 zł oraz dofinansowania z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 74 707,79 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Łysakówek realizowana jest ze środków Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu w kwocie 193 000 zł.