W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że zostaje zmieniony sposób naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków za okres 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. dla miejscowości Sadkowa Góra i Borowa.
Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez klienta.

Mieszkańcy ww. miejscowości proszeni są o telefoniczne zgłaszanie stanu licznika wody w terminach:

  • Sadkowa Góra - do 05.06.2020 r.
  • Borowa - do 12.06.2020 r.

Po ww. terminach faktury wystawiane będą na podstawie średniego zużycia wody.

Faktury dostarczane będą przez inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych.
Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325.