W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje o sposobie naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków na okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. dla miejscowości Górki, Surowa, Gliny Wielkie, Łysakówek, Wola Pławska, Orłów, Pławo i Gliny Małe.

Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez klienta.
Mieszkańcy wymienionych miejscowości proszeni są o telefoniczne zgłaszanie stanu licznika wody w terminach:
Górki – do 06.07.2020 r.
Surowa – do 08.07.2020 r.
Gliny Wielkie – do 09.07.2020 r.
Łysakówek – do 13.07.2020 r.
Wola Pławska – do 16.07.2020 r.
Orłów – do 17.07.2020 r.
Pławo – do 20.07.2020 r.
Gliny Małe – do 23.07.2020 r.

Po ww. terminach faktury wystawiane będą na podstawie średniego zużycia wody.
Faktury dostarczane będą przez inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych.
Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325