Informacja o wywieszeniu wykazu przeznaczonej do oddania w użyczenie części lokalu nr 1, budynku usytuowanego na działce nr 512 położonej w Borowej, adres 39-305 Borowa 307, stanowiącego własność Gminy Borowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Borowej.

 

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniach od 04 lutego 2020 roku do 04 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostało wywieszone ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 451/5 o pow. 0,22 ha położonej w miejscowości Sadkowa Góra.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pokój numer 21 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu 175815521 wew. 14

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniach od 04 lutego 2020 roku do 04 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostało wywieszone ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 685/3 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Pławo.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pokój numer 21 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu 175815521 wew. 14

Wójt Gminy Borowa  informuje, że w dniach od  15 stycznia 2020 roku do 06 lutego 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości własnej Gminy Borowa, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 875/1 o powierzchni 0,0113ha położonej w miejscowości Sadkowa Góra.

Wójt Gminy Borowa  informuje, że w dniach od 06 czerwca 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony wykaz dotyczący oddania w użyczenie na okres trzech lat pomieszczeń znajdujących się w budynku wiejsko-strażackim w Orłowie, Orłów 6A, 39-305 Borowa z przeznaczeniem na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Orłowie.
Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pok. nr. 21 w godzinach pracy urzędu.

Wykaz.

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniach od 27 marca 2019 roku do 19 kwietnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony:

  1. Wykaz dotyczący przeznaczenia do najmu lokali użytkowych usytuowanych w budynku Domu Ludowego w Pławie wraz z wykazem dotyczącym przeznaczenia do dzierżawy części działki 984 położonej w miejscowości Pławo z przeznaczeniem naprowadzenie działalności oświatowo-opiekuńczo-wychowawczej.
  2. Wykaz dotyczący przeznaczenia części działki nr 759/1 położonej w Glinach Małych do dzierżawy na cele rolne.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pok. nr. 21 w godzinach pracy urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu.